میکسر

انواع میکسرهای تولید شده توسط شرکت انرژی بخار گستر عبارتند از:

  • میکسرهای P.V.C تا ظرفیت200 Kg/h
  • میکسرهای پخت پودرگوشت تا ظرفیت  3500 Kg 
شنبه ۰۸-۱۰-۱۳۹۷